توتاص - TOTAS

شرکت توتاص TOTAS

گروه توتاص سال ها در بخش بازرگانی و تامین قطعات در بخش صنعت فعال بوده است. نام توتاص برگرفته از توزیع و تولید ابزار صنعتی می باشد.

در سال 1389 مدیران این مجموعه با توجه به اینکه خود حضور فعال در قسمت های مختلف صنعتی کشور را داشتند به ضرورت گسترش فرهنگ ایمنی پی بردند و در همان سال با هدف تامین ایمنی بیشتر کارگرهای ایرانی به صورت تخصصی فقط در شاخه حفاظت از چشم گام به جلو برداشتند.

و در این خصوص مدارک و استانداردهای ایرانی و خارجی که به تایید منابع مختلف رسیده است در ذیل قابل مشاهده می باشد.
 

توتاص - TOTAS

عینک ایمنی سفید توتاص

مناسب برای تمامی ساعت شبانه روز

مدل محصول : AT111

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی دودی توتاص

رایج تر از لنزهای رنگی

ایده آل برای محیط بیرون برای استفاده در روز روشن و افتابی
لنز ایمنی متداول

مدل محصول : AT111

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی زرد توتاص

کار در محیط های کم نور مثل انبار و چاله سرویس مکانیکی بازرسان سطحی

تعمیرات لوازم الکترونیکی ، رانندگی در شب

مدل محصول : AT113

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی نور 9  توتاص

مدل محصول : AT113

 

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی سفید  توتاص

برای تمامی ساعات شبانه روز

مدل محصول : AT113

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی  توتاص

رایج تر از لنزهای رنگی

لنزایمنی متداول رایج تر از لنزهای رنگی

مدل محصول : AT113

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی زرد توتاص

مدل محصول : AT114

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی نارنجی توتاص

بازرسی تخصصی - پزشکی

دندانپزشکی و کارهای تعمیرات قطعات مختلف

مدل محصول : AT114

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی جیوه ای   توتاص

ایده آل برای محیط بیرون برای استفاده درروز روشن وآفتابی لنزایمنی متداول

رایج تر از لنزهای رنگی

مدل محصول : AT114

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی لنز سفید  توتاص

دید واضح

لنز مناسب برای تمامی ساعات شبانه روز

مدل محصول : AT114

قیمت: لطفاً تماس بگیرید
مقایسه اقلام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید