کولیس دیجیتال

کولیس دیجیتال میتوتویو Mitutoyo

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

کولیس دیجیتال ASIMETO

کولیس‌های دیجیتال می‌توانند اندازه‌ها را در حافظهٔ خود نگه دارند

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

کولیس دیجیتال آسیمتو ASIMETO

کولیس‌های دیجیتال می‌توانند اندازه‌ها را در حافظهٔ خود نگه دارند

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

کولیس دیجیتال آسیمتو ASIMETO

کولیس‌های دیجیتال می‌توانند اندازه‌ها را در حافظهٔ خود نگه دارند

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

کولیس دیجیتال  ASIMETO

کولیس‌های دیجیتال می‌توانند اندازه‌ها را در حافظهٔ خود نگه دارند

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

کولیس دیجیتال  ASIMETO

کولیس‌های دیجیتال می‌توانند اندازه‌ها را در حافظهٔ خود نگه دارند. از این قابلیت می‌توان در جاهایی که کار کردن دشوار است و امکان دیدن عدد روی مانیتور نیست استفاده می‌شود

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

کولیس دیجیتال 10 سانت اینسایز

کولیس‌های دیجیتال می‌توانند اندازه‌ها را در حافظهٔ خود نگه دارند.

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

کولیس دیجیتال 15 سانت اینسایز

کولیس‌های دیجیتال می‌توانند اندازه‌ها را در حافظهٔ خود نگه دارند.

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

کولیس دیجیتال 20 سانت اینسایز

کولیس‌های دیجیتال می‌توانند اندازه‌ها را در حافظهٔ خود نگه دارند.

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

کولیس دیجیتال 30 سانت اینسایز

کولیس‌های دیجیتال می‌توانند اندازه‌ها را در حافظهٔ خود نگه دارند.

قیمت: لطفاً تماس بگیرید
مقایسه اقلام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید