مته آهن

نام محصول : مته ته گرد آهن ایزار

مناسب جهت استفاده در آهن ، ورق های فولادی و .....

قیمت: 41,000 ریال

  مته ته گرد آهن ایزار

مناسب جهت استفاده در آهن ، ورق های فولادی و .....

قیمت: 41,000 ریال

مته ته گرد آهن 

مناسب جهت استفاده در آهن ، ورق های فولادی و .....

قیمت: 32,000 ریال

  مته ته گرد آهن ایزار

مناسب جهت استفاده در آهن ، ورق های فولادی و .....

قیمت: 34,500 ریال

مته ته گرد آهن ایزار  

مناسب جهت استفاده در آهن ، ورق های فولادی و .....

قیمت: 35,650 ریال

مته ته گرد آهن ایزار

مناسب جهت استفاده در آهن ، ورق های فولادی و .....

قیمت: 36,800 ریال

مته ته گرد آهن ( مته HSS )

مناسب جهت استفاده در آهن ، ورقه های فولادی و .....

قیمت: 3,680 ریال

مته ته گرد آهن ( مته HSS )

مناسب جهت استفاده در آهن ، ورقه های فولادی و .....

 

قیمت: 4,485 ریال

مته ته گرد آهن ( مته HSS )

مناسب جهت استفاده در آهن ، ورقه های فولادی و .....

 

قیمت: 6,785 ریال

مته ته گرد آهن ( مته HSS )

مناسب جهت استفاده در آهن ، ورقه های فولادی و .....

قیمت: 81,000 ریال
مقایسه اقلام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید